Uverejňovanie v profile

v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"):

Úradný názov: Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Adresa: Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany
Štatutárny zástupca: Darina Gerhátová
IČO: 36103942
DIČ: 2021603452
Kontaktná osoba: Darina Gerhátová
Telefón: +421917306452
E-mail: info@mrsvornost.sk, svornost@stonline.sk

 

Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 odsek 9 zákona ak ide o zákazku, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 a ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia ako 1 000 EUR bez DPH:

Štvrťročná súhrnná správa za 2Q 2014

Štvrťročná súhrnná správa za 3Q 2014

Štvrťročná súhrnná správa za 4Q 2014

Štvrťročná súhrnná správa za 1Q 2015

Štvrťročná súhrnná správa za 2Q 2015

Štvrťročná súhrnná správa za 3Q 2015