Predsedníctvo

Meno a priezvisko Funkcia
Juraj Trsťan                                                     predseda                                             
Ing. Juraj Soboňa
podpredseda
Michal Švajlen
člen
Mgr. Pavol Kováčik
člen
Milan Rybanský
člen